Wordpress

Algemene voorwaarden

De therapeut die u een hoge darmspoeling geeft, voorziet niet in een medische dienstverlening.

Voor een dergelijke medische behandeling moet u zich richten tot een arts.

Een hoge darmspoeling is niet ontwikkeld voor diagnose, noch voor het behandelen of het genezen van ziektes of een medische conditie.
Alle medicamenten en behandelingen voorgeschreven van uw dokter moeten
voortgezet worden.

U bent zich er van bewust dat een hoge darmspoeling geen medische procedure is en mogelijk niet in het verzekeringspakket zit.

De aansprakelijkheid is slechts gedekt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij als dekking voor die aansprakelijkheid aanvaart.

De datum en het tijdstip van uw afspraak is speciaal voor u gereserveerd! U wordt verzocht annuleringen of het verplaatsen van de afspraak, uiterlijk 48 uur voor de gemaakte afspraak door te geven. Gebeurt dit binnen 48 uur, ook voor de kuren, dan zullen administratiekosten in rekening gebracht worden, uitzonderingen daargelaten. Indien u een afspraak mist wordt deze verrekend tegen het normale tarief.

Scroll to Top