Worden de darmspoelingen vergoed door de zorgverzekeraar?

Worden de darmspoelingen vergoed door de zorgverzekeraar?
Dit hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je hebt afgesloten. Neem zelf contact op met je zorgverzekeraar om uit te vinden of de behandeling (deels) wordt vergoed. Colon in Balance is aangesloten bij de VBAG, vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze en de RBCZ, register beroepsbeoefenaren complementaire zorg.